An Overview of the Coursebooks for Teaching Turkish as a Foreign Language Within the Context of Core Values in Education

Authors

  • Ömer Kemiksiz
  • Fatma Gül Kılıç

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.14.03.39

Keywords:

Teaching Turkish as a Foreign Language, coursebooks, core values, reading texts, B1 level, B2 level

Abstract

The objective of this research is to examine the reading texts in the coursebooks for teaching Turkish as a foreign language in terms of their reflection of core values. Employing a qualitative research model, data were collected through document analysis method. The data set of this study comprises 124 reading texts in the B1 and B2 level of coursebooks published by Yedi İklim, Gazi, and Yeni İstanbul publishing companies. These texts were scrutinized according to ten core values in Education (justice, friendship, honesty, self-control, patience, respect, love, responsibility, patriotism, altruism) determined by the Board of Education of the Ministry of Education, Turkey in the year of 2017, and the obtained data were analyzed using content analysis technique. The results of the study have revealed that Yedi İklim B1 Textbook contains 90 core values, whereas B2 Textbook contains 156 core values. Likewise, Gazi B1 Textbook comprises 82 and B2 Textbook has 152 core values. It has also been determined that Yeni İstanbul B1 Textbook is composed of 156 core values and B2 Textbook contains 87 core values. In total, it has been found out that, 723 core values are comprised across all texts in the dataset. Among these values in the texts, altruism (f=91), honesty (f=88), and self-control (f=78) are the most frequently addressed core values while justice (f=64), patience (f=63), and love (f=62) are the least addressed ones.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akay, İ. (2018). Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın çocuk romanlarının değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Sakarya University, Sakarya.

Altheide, D. (1996). Process of document analysis. D. Altheide (Edt.) Qualitative media analysis. Thousand Oaks: Sage Publication.

Amanvermez, F. (2018). Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ders kitaplarındaki (B1, B2-C1) okuma metinlerinin değerler bakımından incelenmesi. TÜRÜK Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 1(13), 146-161.

Bacanlı, H. (2017). Eğitim psikolojisi. Ankara: Pegem.

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran University Journal of Graduate School of Social Sciences, 5(2), 368-388.

Boztilki, G. (2018). Gazi University TÖMER B1 seviyesi kitabının değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Journal of Human Sciences, 15(2), 755-765.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2021). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem.

Cengiz, Ş. (2020). Çocuk Haftası Dergisindeki tahkiyeli eserlerin Türkçe öğretimi ve değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Gazi University, Ankara.

Cin, A. & Tanrıseven, I. (2020). Ortaokul Türkçe ders kitaplarının öz denetim değeri açısından incelenmesi. The Journal of Social Sciences, 46(46), 534-553.

Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma desenleri. (M. Bütün ve S. B. Demir, Çev.). Ankara: Siyasal.

Çetin Efe, Ş. (2019). Çocuk edebiyatı kapsamında çizgi romanlaştırılan Dede Korkut hikâyelerinin yapı ve eğitsel değerler yönünden incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Zonguldak Bülent Ecevit University, Zonguldak.

Demirel, G. (2022). Sosyal bilgiler ders kitaplarında yer alan kök değerler. (Unpublished Master’s Thesis), Bartın University, Bartın.

Deniz, K. & Karagöl, E. (2018). Değerler eğitimi açısından ortaokul Türkçe ders kitapları. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 6(2), 244-255.

Derse, G. E. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan metinlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi ve öğretmen görüşleri bağlamında değerlendirilmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Van Yüzüncü Yıl University, Van.

Durhat, G. & Ökten, C. E. (2020). Kök değerlerin ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki erdemler temasıyla ilişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi (Journal of Mother Tongue Education), 8(3), 675-693.

Eken, N. T. & Öksüz H. İ. (2019). İlkokul (1-4) Türkçe ders kitaplarındaki hikâye edici metinlerin Türkçe dersi öğretim programındaki kök değerler bakımından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi (Journal of Mother Tongue Education), 7(2), 384-401.

Eker, C. & Ünlü, S. (2020). Din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabının kök değerleri içermesi bakımından incelenmesi. The Journal of International Education Science, 25(7), 71-88.

Erçelik, H. & Yeşilyurt, E. (2020). Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğreniyorum setinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi (Journal of Values Education), 18(40), 149-179.

Erdem, İ. & Bahşi, N. (2022). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerin değer aktarımı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi (Journal of Values Education), 20(43), 9-35.

Erdinç, E. (2022). Türkçenin yabancılara öğretimine yönelik hazırlanmış ders kitaplarında yer alan sosyal değerler. (Unpublished Master’s Thesis), Uludağ University, Bursa.

Ergül Özkul, Z. (2019). Haldun Taner’in öykülerinde tespit edilen değerlerin Türkçe Öğretim Programında (1-8. Sınıf) yer alan kök değerlerle uyumu. (Unpublished Master’s Thesis), Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla.

Gerekten, H. (2018). 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki atasözlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Akdeniz University, Antalya.

Güden Altmış, Z. (2021). 9-11 yaş grubu çocuklara yönelik çizgi filmlerde değerler eğitimi (TRT Çocuk örneği). (Unpublished Doctoral Thesis), Sakarya University, Sakarya.

Güneş, F. (2002). Ders kitaplarının incelenmesi. Ankara: Ocak.

Güven, A. Z. (2014). Değerler eğitimi ve Türkçe derslerinde değerlerin kullanımı. Konya: Palet.

Güzel Öncel, Ş. (2021). Türkçenin yabancı çocuklara öğretiminde fabl kullanımının değerler eğitimine etkisi üzerine bir inceleme. (Unpublished Master’s Thesis), Başkent University, Ankara.

Işıkoğlu. D. (2019). Yabancılara Türkçe öğretimi C1 ders kitaplarında hedef kültüre yönelik metinlerde değerler. Atatürk University Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 64, 553-562.

Kaliyevva, A. (2015). Türkçe ve İngilizce ders kitaplarında değerler eğitimi. (Unpublished Master’s Thesis), Dokuz Eylül University, İzmir.

Karakuş, O. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerde değer aktarımı referanslarının yeri. (Unpublished Master’s Thesis), Hatay Mustafa Kemal University, Hatay.

Ketenalp, B. (2020). İlkokul 1-4. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin değerler iletimi açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Dicle University, Diyarbakır.

Kılıç, A. (2002). Duyuşsal alan özellikleri ve bireye kazandırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 153-164.

Kılıç, F. (2019). Ömer Seyfettin’in romanında ve hikâyelerinde değerler eğitimi. (Unpublished Master’s Thesis), Gazi University, Ankara.

Koltaş, E. (2020). Lise biyoloji, fizik ve kimya ders kitaplarının değerler eğitimi açısından incelemesi. (Unpublished Master’s Thesis), Marmara University, İstanbul.

MEB, (2017). Müfredatta yenileme ve değişiklik çalışmalarımız üzerine. Ankara: MEB.

Mutlu, H. H. & Dinç, S. (2019). 6. sınıf Türkçe ders kitabında yer alan temalardaki metinlerin kök değerlerle ilişkisi. Ana Dili Eğitimi Dergisi (Journal of Mother Tongue Education), 7(4), 1048-1062.

Okur, A & Keskin, F. (2013). Yabancılara Türkçe öğretiminde kültürel ögelerin aktarımı: İstanbul Yabancılar için Türkçe Öğretim Seti örneği. The Journal of Akademic Social Science Studies, 6(2), 1619-1640.

Sallabaş, M. (2013). Ömer Seyfettin Hikâyelerinin Türkçe öğretiminde değer aktarımı bakımından incelenmesi. Mustafa Kemal University Journal of Graduate School of Social Sciences, 9(18), 59-68.

Satık, G. & Kesin, T. (2019). Yabancılara Türkçe öğretiminde ‘Yesevi Türkçe B1’ düzeyi ders kitabının değerler eğitimi bakımından incelenmesi. Ulakbilge, 40, 645-654.

Şahin, S. (2019). Türkçe Dersi Öğretim Programında yer alan kök değerler açısından Rafadan Tayfa çizgi filminin incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Şakiroğlu, Y. (2020). 6. sınıf Türkçe ders kitabının değer aktarımı bağlamında incelenmesi. Türkiye Eğitim Dergisi, 5(1), 145-161.

Şimşek, R. (2021). Socio-political evaluation of the distribution of core values in Turkish language coursebooks, International Journal of Eurasian Education and Culture, 6(12), 566-612.

Taştemir, L. (2019). Türkiye’de çocuklar için yayın yapan kamusal TV kanallarında tipler, kök değerler ve temalar üzerine bir inceleme. (Unpublished Master’s Thesis), Giresun University, Giresun.

Temel Eğinli, A. (2012). Kültürlerarası yeterliliğin kazanılmasında kültürel farklılık eğitimlerinin önemi. Öneri Dergisi, 9(35), 215-227.

Topbaş, A. (2015). Sema Maraşlı’nın masallarının değerler eğitimi açısından incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Necmettin Erbakan University, Konya.

Turp Özdemir, Z. (2020). Türkiye'de çocuk kanallarında yayınlanan çizgi filmlerin değerler eğitimi açısından incelenmesi ve bu çizgi filmlerin Türkçe öğretimine katkısı. (Unpublished Master’s Thesis), Yıldız Teknik University, İstanbul.

Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2020). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem.

Utku, İ. E. (2020). Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun eserlerinin değerler eğitimi bağlamında incelenmesi. (Unpublished Master’s Thesis), Akdeniz University, Antalya.

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme: teori ve teknikler. Ankara: Alkım.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

2024-04-05

How to Cite

Kemiksiz, Ömer, & Kılıç , F. G. (2024). An Overview of the Coursebooks for Teaching Turkish as a Foreign Language Within the Context of Core Values in Education. Pegem Journal of Education and Instruction, 14(3), 417–425. https://doi.org/10.47750/pegegog.14.03.39